Cool voor verwijzers

CooL voor verwijzers

CooL-programma

Sinds januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed door de basisverzekering. Het CooL (Coaching op Leefstijl) programma is zo’n interventie. Tijdens het CooL-programma gaan deelnemers aan de slag met het verbeteren van hun leefpatroon om zo een duurzame verandering van leefstijl te realiseren.  Het beoogde resultaat van het CooL-programma is het realiseren van gewichtsafname en het verbeteren van aanwezige co-morbiditeiten. Om een duurzame verandering in leefstijl te bereiken en daarmee een gezonder gewicht, richt het CooL-programma zich op het vergroten van de persoonlijke motivatie en het verbeteren van relevante gezondheidsvaardigheden van de deelnemers. Het CooL programma is een 2 jaar durend programma met groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken.

Inclusiecriteria

  • 18+
  • BMI
    • BMI tussen de 25 en 30 i.c.m. een grote buikomvang: > 88 cm (vrouwen), > 102 cm (mannen)
    • BMI tussen de 25 en 30 i.c.m. co-morbiditeit: (verhoogd risico op) diabetes of cardiovasculaire aandoeningen, artrose of slaapapneu 
    • BMI is hoger dan 30, ongeacht buikomvang, ongeacht co-morbiditeit
  • Gemotiveerd om aan 2 jarig programma deel te nemen
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in verband met inhoud programma

Verwijzen

Patiënten kunnen via Zorgdomein naar Heike leefstijlcoaching worden verwezen